Domus Galileiana Pias (foto (C) Sailko by Wikipedia)

Domus Galileïsche

Via Santa Maria, 26
56126 – Pisa
Tel 050-23726 / 20438

De Domus organiseert het hele jaar door een reeks van vergaderingen, seminars en conferenties, maar ook als het opzetten van een parcours voor scholen. Gratis toegang, parcours voor scholen € 2,50

De Domus werd opgericht in 1942 door de toenmalige directeur van de Normal School aan de grote Giuseppe Gentile Galileo Galilei eer. Tot het begin van de negentiende eeuw steeg een astronomisch observatorium.

Domus heeft een rijke bibliotheek en manuscripten van Galileo en behoudt andere natuurkundigen, waaronder Fermi en Pacinotti Pisa.

Het educatieve deel van de Domus Galilaeana al jaren inzetten voor de waarde sommige aspecten van de rijke historische, wetenschappelijke en artistieke omgeving van Pisa, biedt een pad naar een leven lang leren, gericht op het opstellen van het figuur en het werk van Galileo als een wetenschapper en man en te markeren de relevantie van zijn denken, om een ​​reflectie te stellen over de relatie tussen ethiek en wetenschap.

De cursus, open voor scholen, burgers en toeristen, wil het begin zijn van een groter project gericht op het bekend te maken aan het publiek aspecten van het leven van de grote Pisan tot nu toe alleen bekend is insiders.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *